Oferta
offerIntroImg3

KANCELARIA KC

OLSZTYN / EŁK / AUGUSTÓW

Kancelaria oferuje profesjonalne i kompleksowe doradztwo prawne zarówno podmiotów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. Charakteryzujemy się wysokim poziomem merytorycznym świadczonych usług, a naszą dewizą jest skrupulatność i zaangażowanie i w prowadzoną sprawę.

Staramy się rozumieć problemy, potrzeby i możliwości naszych klientów, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Dotyczy to również honorarium za świadczoną usługę.

Nasza główna siedziba znajduje się w samym sercu Olsztyna. Nasze usługi świadczymy jednakże nie tylko w stolicy Warmii i Mazur, ale także na terenie całego województwa, m. in. w Ełku, Mrągowie, Giżycku i Szczytnie, a także na terenie województwa podlaskiego – w Augustowie.

Jako jedna z nielicznych Kancelarii Prawnych, specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa kanonicznego, głównie w zakresie procesów o unieważnienie małżeństwa kościelnego.

ZAKRES USŁUG

Prawo cywilne

Kompleksowo zajmiemy się sporządzeniem i weryfikacją umów cywilno-prawnych, a także wskażemy klientowi ewentualnie zagrożenia wynikające z zawieranych umów. Zweryfikujemy, czy umowa została zawarta w prawidłowej formie, a także sprawdzimy podmioty, będące jej stronami. Podpowiemy, w jaki sposób sformułować treść umowy w taki sposób, aby nie tylko odpowiadała ona przepisom prawa, ale także była najkorzystniejsza dla naszego klienta.

Prawo gospodarcze

Nasza działalność obejmuje sprawy z zakresu publicznego prawa gospodarczego – regulującego stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a szeroko rozumianym państwem, jak i prywatnego prawa gospodarczego – obejmującego całokształt norm i zasad prawnych, za pośrednictwem których państwo organizuje i kontroluje działalność gospodarczą.

W zakresie działalności naszej Kancelarii w dziedzinie prawa gospodarczego, oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną firm, począwszy od pomocy w ich prawnym powstaniu. Sporządzamy i opiniujemy akty, pisma, umowy czy pozwy. Prowadzimy negocjacje pomiędzy przedsiębiorcami, mediujemy, a także uczestniczymy w spotkaniach z klientami. Zajmujemy się także reprezentowaniem przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to kolejna dziedzina prawa, z którym mimo woli na co dzień każdy z nas styka się najczęściej, nawet nie będąc tego świadomym. Zakres działalności Kancelarii w tym zakresie, skupia się głownie na interpretacji aktów administracyjnych, związanych również z regulowaniem wszelkich świadczeń rodzinnych., jak również reprezentacji podmiotów fizycznych i prawnych przed organami i Sądami Administracyjnymi.

Prawo spadkowe

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa spadkowego.

Do tej kategorii spraw, zaliczamy między innymi sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o podważenie testamentu, jak również procesy dotyczące działu masy spadkowej.

Prawo karne

Zapewniamy obronę na każdym etapie postępowania karnego, tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuratorem), postępowaniu procesowym (przed Sądem), jak również w postępowaniu wykonawczym, związanym już stricte z wykonaniem orzeczonej przez Sąd kary.

Nadto, w toku postępowania karnego możecie Państwo także występować w charakterze pokrzywdzonego. Również i w takich sytuacjach służymy Państwu pomocą w przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wystąpieniem z wnioskiem o naprawienie szkody, odszkodowania czy zadośćuczynienia, jak również w reprezentowaniu strony w charakterze oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego.

NASZA SPECJALIZACJA

PRAWO RODZINNE I PROCESY O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Naszą specjalnością jest szeroko pojęta dziedzina prawa rodzinnego. Nadto, jako jedna z nielicznych Kancelarii Kanonicznych, zajmujemy się sprawami z zakresu prawa kanonicznego, głównie w przedmiocie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

ROZWÓD I SPRAWY ZWIĄZANE Z DZIEĆMI

Specjalizujemy się głównie w prawie rodzinnym, obejmującym nie tylko sprawy związane z rozwodem i separacją, ale także regulacją kwestii związanych z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, alimentami, ubezwłasnowolnieniem, ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa, kuratelą czy przysposobieniem.

Jest to szczególnie wrażliwa dziedzina prawa, bowiem reguluje ona sprawy związane z jedną z najważniejszych wartości jaką jest rodzina. Sprawy te dotykają bardzo często spraw intymnych i osobistych, dlatego podchodzimy do nich w sposób szczególny i staramy się wykazać się podczas ich prowadzenia jak największą empatią i zrozumieniem.

architecture 2893844 1920

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO

Kompleksowo zajmujemy się procesami o unieważnienie małżeństwa kościelnego, począwszy od sporządzenia i wniesienia skargi powodowej w tym przedmiocie, po profesjonalną reprezentację przed Sądem Biskupim.

Procedura ta ma na celu wykazanie, że dane małżeństwo zostało nieważnie zawarte od samego początku. Innymi słowy, proces ten polega na wykazaniu, iż związek małżeński w ogóle nie zaistniał z przyczyn powodujących jego nieważność.

Kontakt

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Kompleksowo przeprowadzimy Cię przez zazwyczaj trudny i emocjonujący proces dotyczący podziału majątku dorobkowego małżonków.

Dołożymy wszelkich starań, by osiągnąć jak najbardziej satysfakcjonujący w tym przedmiocie kompromis z byłym małżonkiem w zakresie Waszego wspólnego majątku.